Hart meridiaan - Huis van Shen,

Troon van je Keizer

 

In de Oosterse geneeskunde worden verschillende Meridianen omschreven, elk met een eigen set aan functies, zowel fysiek als mentaal. De meridianen hebben relaties met elkaar en vormen een nauw samenwerkend netwerk. In de Neijing Suwen – The Yellow Emperors Classic of medicine, worden de functies en relaties heel mooi en puntig samengevat.

Hier wordt het menselijk lichaam vergeleken met een staatssysteem waarbij het hart de soevereine ofwel de Keizer is van alle organen en het bewustzijn van iemand representeert.

 

 

Joqi Shiatsu therapie Amsterdam Oost

 

 

 

 

 

 

nu boeken

 

tarieven en algemeen

joqi shiatsu therapie

Zo heeft ieder orgaan een eigen functie, bij voorbeeld is de long de 1e minister, de dunne darm de secretaris, de nier minister van gezondheid enzovoorts.

In dit stuk wil ik stilstaan bij het hart. Huis van Shen, je spirit en troon waar je Keizer zetelt.

 

Als Keizer heeft het Hart* de taak in alle kalmte te “regeren” over het koninkrijk dat je lijf is. Om de Spirit te kunnen huisvesten moet het hart zelf kalm zijn en leeg van afleidende emoties. Heel veel van allerlei oosterse praktijken zoals Thai Chi, Chi quong en meditatie is er op gericht om dat te bereiken, om het hart te voeden en de Spirit te wortelen.

 

Het hart hoort bij het element vuur in de theorie van de vijf elementen. Vuur zijnde het ultieme Yang en horend bij de hemel en de zon. Het verwarmt onze harten, kookt ons voedsel, smeed ijzer. Het is essentieel voor elke vorm van leven en tegelijk een van de sterkste vernietigende krachten. De kracht van het vuur is de capaciteit te transformeren en te verwarmen.

 

De kalme rustplek voor de Spirit, die het Hart behoort te zijn, wordt mogelijk gemaakt door het bloed. Bloed, oosters gezien, is meer dan de rode vloeistof die door je vaten loopt, het is inderdaad hetgeen je lichaam voed en voeding door je lichaam verspreid, maar het heeft ook een spirituele en psychologische component in die zin dat het ons een gevoel van tevredenheid en voldaanheid bezorgd. Met dat gevoel kan ook het hart kalm en content zijn.

 

Wat het voeden van het bloed betreft daarbij spelen milt en maag energie een rol, omdat zij  het bloed voeden. In de analogie van het lichaam als staatssysteem zijn zij de pakhuizen, de voedselvoorraden. Ook worden ze wel het na-hemels fundament genoemd. Zij zorgen voor de vertering van eten en indrukken en het omzetten daarvan in energie en ideeën. Milt / maag horen bij het element aarde, dat er voor zorgt dat je geworteld, ofwel grounded, blijft.

 

Op het moment dat er te veel, moeilijke of onverteerbare dingen zijn dan kost het veel maag / milt energie dit te verteren en er energie uit te halen. Milt / maag moeten dan hard werken, blijven malen en herkauwen en putten zich daarmee uit, waardoor het bloed minder voedzaam is dan je zou willen en je Shen minder goed geworteld is, en jij onrustiger.

 

Verder vormen Hart en Dunne darm energie een hecht koppel. De Dunne Darm voltooid het werk dat begonnen is door maag en milt. De voeding is daar afgebroken en tot een soort voedselsoep gemaakt. Nu moet de dunne darm die onderdelen die nuttig zijn gaan assimileren zodat het hart het kan integreren. Ook moet de dunne darm scheiden tussen datgene wat blijft en datgene wat wordt afgevoerd.

 

Voor het Hart om kalm en soeverein te zijn moeten dus diverse andere organen goed functioneren. Als dat zo is voel je je “Jezelf” je Keizer zit op zijn troon. Omgekeerd is ook een kalme Soevereine, de Spirit op zijn juiste plek, van belang voor een goed functioneren van de overige orgaansystemen.

 

Bij rusteloosheid, nervositeit, angst of depressie, zit de keizer niet of niet goed op zijn troon en kan het hart dus niet soeverein zijn taak als kalme leider uitvoeren, waardoor allerlei lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Een van mijn cliënten, die haar leven lang met depressie kampte vertelde ooit een stethoscoop te hebben gekocht om te horen of ze wel een hart heeft. Verbijsterend herkenbare behoefte voor iemand met een vluchtige Spirit en een soevereine die niet thuis geeft.

 

Behandeling van Hartmeridiaan kan zeer kalmerend werken. Een cliënt zij laatst na een behandeling van de hart meridiaan het gevoel te hebben weer thuis te zijn in zichzelf. The Eagel has landed!

 

• als ik het heb over het hart of een ander orgaan heb ik het altijd over de orgaanenergie, de meridiaan en alle daaraan gekoppelde functies, niet slechts over het orgaan zelf.

 

Bronnen:

Neijing Suwen – The Yellow Emperors Classic of medicine

Shiatsu theory and practice - ‎Beresford-Cooke

Aantekeningen van mijn opleiding aan Beroepsopleiding Iokai Shiatsu Amsterdam