Yin & Yang zijn de wetten van hemel en aarde, het grote raamwerk van alles, de ouders van verandering, de wortel en aanvang van leven en dood. Suwen

 

Een van de dingen die mij zo ontzettend aanspreken in de filosofie van de Oosterse Geneeskunde die ten grondslag ligt aan Shiatsu, is de notie dat iets nooit absoluut is. Niets is goed of fout, niets is alleen het een of het ander. Wij, met onze westerse opvoeding, moeten nogal wennen aan dat idee en kunnen ons in veel gevallen slechts open stellen voor een wat holistischere zienswijze. Alle aspecten van het leven kunnen in een grotere context worden gezien. Ook ziekte is onderdeel van het leven en is soms je beste leermeester.

Joqi Shiatsu therapie Amsterdam Oost

 

 

 

 

 

 

nu boeken

 

tarieven en algemeen

joqi shiatsu therapie

Het fundament van Chinese filosofie en geneeskunde is een logica die ervan uit gaat dat een deel alleen kan worden begrepen in relatie tot het geheel. De theorie van Yin en Yang, die voor het eerst beschreven is zo’n 3000 jaar voor Christus, is gebaseerd op de filosofische gedacht van twee polaire complementerende delen. Zij worden gebruikt om de voortdurende processen van natuurlijke verandering en fenomenen uit te leggen en te begrijpen.

 

Yin & Yang creëren leven, dat wil zeggen dat beide elementen nodig zijn voor het leven. Wij hebben in ons dus altijd Yin en Yang, Yang zijnde de energie van de hemel en gaande van de hemel naar de aarde en Yin zijnde de energie van de aarde die gaat van de aarde naar de hemel. Als zij samen komen en samen werken ontstaat er leven.

 

De natuur van Yin en Yang is dat:

- Alles een Yin en Yang aspect heeft. Bij voorbeeld kan tijd worden verdeeld in dag en nacht, gewicht in licht en zwaar, temperatuur in warm en koud etc. Deze kwaliteiten zijn tegenovergestelden maar zij beschrijven relatieve aspecten van hetzelfde fenomeen. Iets is dan ook nooit yang of yin maar hooguit yin ten opzichte van iets anders…

- Elk yin of yang aspect is weer onder te verdelen in yin en yang. Bij voorbeeld is de voorzijde van het lichaam meer yin en de achterzijde meer yang en binnen de voorzijde is de borst meer yang en de buik meer yin. Een dag is meer yang dan de nacht en binnen de dag is de middag meer yang dan de avond.

- Yin en Yang creëren elkaar. Hoewel Yin en Yang onderscheiden kunnen worden kan je ze nooit ván elkaar scheiden. Je kan geen temperatuur hebben zonder het onderscheid van warm en koud en je kan geen lengte hebben zonder het bestaan van kort en lang.

- Yin en Yang controleren elkaar en houden elkaar in balans. Als yang in overmaat aanwezig is wordt yin zwak en omgekeerd.

- Yin en yang transformeren in elkaar. Omdat yin en yang elkaar creëren zijn ze elkaar voortdurend aan het ondersteunen, herstellen en in elkaar aan het transformeren. Dit constante transformeren is de bron van alle verandering. De inademing gaat over in de uitademing, dag gaat over in nacht etc.

 

Het symbool van Yin en Yang dat meer en meer mensen als sieraad dragen, illustreert de achterliggende filosofie heel goed. De cirkel representeert het geheel dat Yin en yang samen vormen, de cirkel is dan ook onderverdeeld in twee componenten Yin zwart en Yang  wit. Binnen Yin en Yang is een cirkel in de kleur van het tegenovergestelde element, daarmee aangevend dat binnen Yin ook altijd Yang is en omgekeerd. De Dynamisch curve die Yin en Yang scheid geeft aan dat het evenwicht tussen de twee dynamisch is, elkaar creërend, controlerend en in elkaar transformerend.